Restaurācija un glezniecība

Vēsturiskā mantojuma restaurācija

Restaurācija un Gleznotais apmetums — cītīgs un darbietilpīgs process. Uzticot restaurāciju Beaux Arts meistariem, Jūs būsiet pārliecināti par gala rezultāta kvalitāti. Mūsu uzņēmums rūpīgi atjauno zaudētos elementus, dekoratīvos pārklājumus un gleznas.

Pazaudēto vai bojāto apdares apmetuma elementu un gleznu atjaunošanai ir nepieciešama prasmīga pieeja un stingra tehnoloģiju ievērošana. Uzņēmumā Beaux Arts ir darbinieki, kuri specializējas tieši šajā darbietilpīgajā darbā.

Apdares apmetuma un gleznu restaurācijas process ietver rūpīgu pētījumu par objektu, lai noteiktu turpmāko darbu nepieciešamo apjomu. Renovācija var notikt gan no saglabātajiem elementu paraugiem, gan no to fotogrāfijām.

Novērtējot elementu bojājumu apmēru, izstrādājumu lielumu un darba sarežģītības pakāpi, mēs nodrošināsim pakāpenisku, pa etapiem sastādītu plānu zaudēto un iznīcināto apdares detaļu atjaunošanai, kā arī vēsturisku gleznu atjaunošanai.

Turklāt, mēs piedāvājam vēsturisko ēku kapitālo restaurāciju — uzlabojot to stāvokli, atjaunojam nolietotās konstrukcijas, kā arī veicam nepieciešamos strukturālos uzlabojumus celtnēm.

Ģipša dekori

Interjera dizains