Ir ļoti svarīgi pareizi izvēlēties zemes gabalu mājas būvniecībai. Pirms zemes gabala pirkšanas noteikti pasūtiet vietējā būvvaldē izziņu par Jūsu izvēlētā zemes gabala apbūves iespējām un noteikumiem. Jums izsniegs informāciju par to, kāda izmēra un cik stāvus mājai Jums būs iespējams būvēt, bet iespējams, ka vispār nevarēs…

Nedaudzi pircēji zina vēl vienu svarīgu detaļu — pirms zemes gabala iegādes nepieciešams pasūtīt grunts ģeoloģisko izpēti. Jā, tie ir papildus izdevumi un laika patēriņš, bet tie atmaksāsies par visiem 100%. Ja izvēlētā zemes gabala grunts ekspertīze atļaus būvēt Jūsu iecerēto māju, tad saņemto grunts ekspertīzi Jūs varēsiet izmantot tālākai mājas projektēšanai.

Slēdzienu par grunts ģeoloģisko izpēti no Jums pieprasīs jebkurš atbildīgs būvkonstruktors — bez tā nav iespējams projektēt mājas pamatus. Bet ja no saņemtā slēdziena izrietēs tas, ka ir nelabvēlīgi apstākļi mājas būvniecībai vai arī ir nepieciešams paredzēt pāļu veida pamatus (tas ir ļoti dārgi), tad tas palīdzes Jums izvairīties no neparedzētiem šķēršļiem un izdevumiem pamatu izbūvei. Iespējams, ka tas ļaus Jums samazināt zemes gabala cenu un neļaus Jūs apmānīt. Ģeoloģijas slēdziens nemaksā tik dārgi un to var saņemt 10-20 dienu laikā.

Zemes gabalu izvēloties pievērsiet uzmanību piebraucamiem ceļiem būvmateriālu piegādei un tehnikas piekļuvei. Pretējā gadījumā visā būvniecības procesā Jums būs problēmas ar materiālu pievešanu, izkraušanu un to novietošanu.

Pērkot zemes gabalu ar jau esošiem pamatiem vai mājas karkasu, noteikti pārbaudiet to likumību. Ja pamati vai esošās izbūves nav būvētas pēc saskaņota projekta, vai arī vispār patvaļīgi, tad no Jums var pieprasīt par saviem līdzekļiem veikt „nelikumīgo” izbūvju demontāžu. Jums ir tiesības no pārdevēja pieprasīt visus dokumentus, tāmes, līgumus ar būvniekiem (kuri būvējuši minētās izbūves), kā arī saņemt sertifikātus un deklarācijas par izmantotajiem būvmateriāliem, tai skaitā arī aktus par slēgtajiem darbiem. Šī dokumentācija palīdzēs Jums nākotnē pie mājas nodošanas ekspluatācijā, jo tos var pieprasīt būvvalde. Un vēl: pieaicinot licencētu ekspertu, pārbaudiet būvju kvalitāti un dokumentu atbilstību izbūvēm, jo tie var izrādīties jau nederīgi vai arī būvdarbi veikti neatbilstoši būvnormatīviem.